Browse all Published by Language

Arabic    Chagatai    Dutch    English    French    Gujarati    Indic    Kurdish    Latin    Malay    Persian    Tatar    Turkic    Turkish, Ottoman    Urdu   
LanguageTitleAuthorDate
Arabical-ʻAḍb al-Yamānī fī al-radd ʻan Shaykhinā Sīdī Aḥmad al-TijānīTijānī, Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn Muḥammad1890
al-Aḥkām al-mukhtaṣarāt fī umūr al-diyānātFāsī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-Qādir.1880
Amthāl Luqmān al-Ḥakīm wa-baʻḍ aqwāl al-ʻArab =Luqmān
Aruz-i Endelusi şerhiQayṣarī, ʻAbd al-Muḥsin1869
Asar-i Şeyh Seyyid Mustafa BeyzadeBeyzade Mustafa Efendi1847
Awrād al-Ustādh ʻAbd al-Ghanī al-NābulusīNābulusī, ʻAbd al-Ghanī ibn Ismāʻīl1864
ʻAyn al-aʻyānFanārī, Muḥammad ibn Ḥamzah1907
al-Azhār al-ʻāṭirah al-anfās bi-dhikr baʻḍ maḥāsin quṭb al-Maghrib wa-tāj madīnat FāsKattānī, Muḥammad ibn Jaʻfar1897
al-Bustān fī dhikr al-awliyāʼ wa-al-ʻulamāʼ bi-TilimsānIbn Maryam, Muḥammad ibn Muḥammad
Chorasmiae et MawaralnahraeAbū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ʻAlī
al-Durrah al-maknūnah fī al-nisbah al-sharīfah al-maṣūnahIbn al-Madanī Jannūn, Muḥammad1889
Durr al-nājī ʻalá matn ĪsāghūjīTūqādī, ʻUmar ibn Ṣāliḥ1843
El-Okyanus fî tercemeti'l-KamusFīrūzābādī, Muḥammad ibn Yaʻqūb1834
al-Fatāwá al-SirājīyahŪshī, ʻAlī ibn ʻUthmān1827
al-Fayḍ al-wārid ʻalá rawḍ Marthīyat Mawlānā KhālidĀlūsī, Maḥmūd ibn ʻAbd Allāh1861
Fetava-yi Ali Efendi ma'an-nukûlAli Efendi1856
Fihrist al-kutub al-Turkīyah al-mawjūdah fī al-Kutubkhānah al-KhidīwīyahDāghistānī, ʻAlī Ḥilmī.1888
[Ghaṭpāṭjī dhoā][unknown]1900
Hādhā al-Khatm al-mubārak li-Mukhtaṣar al-Shaykh Abī al-Mawaddah Sīdī KhalīlʻIrāqī, Muḥammad ibn al-Rashīd al-Ḥusaynī1898
Hādhā al-Majmūʻ fī masāʼil al-inzālāt wa-al-khalawāt wa-al-kardār wa-mā yatbaʻu dhālika min al-naṣbah wa-al-jalsah wa-al-ḥazqah wa-min bayʻ al-waqf al-kharib ʻalá mashʹhūr madhhab al-Imām al-Aʻẓam Abī Ḥanīfah al-Nuʻmān wa-madhhab Imām Dār al-Hijrah Mālik ibn Anas[unknown]1898
Hādhā Dīwān al-Amīr Manjak Bāshā ibn al-marḥūm Muḥammad BāshāManjakī, Manjak ibn Muḥammad1884
Hādhā kitāb al-Farāʼid al-raḍwīyahTunukābunī, Muḥammad ibn Sulaymān1866
Hādhā kitāb al-FīrūzajMuḥammad ʻAskar1872
Hādhā kitāb al-Hadīyah al-ḥamīdīyah fī al-lughah al-KurdīyahZiyaeddin Paşa, Yusuf.1892
Hādhā kitāb al-Qawl al-muṣān min al-buhtān fī najāt Sayyidinā Mūsá ʻalayhi al-ṣalāh wa-al-salām wa-gharaq Firʻawn wa-mā kāna ʻalayhi min al-ʻiṣyānUjhūrī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Yūsuf.1862
Hādhā kitāb al-Simṭ al-ʻabqarī fī sharḥ al-ʻIqd al-jawharī fī al-farq bayna kasbay al-Māturidī wa-al-AshʻarīKharpūtī, ʻAbd al-Ḥamīd ibn ʻUmar1887
Hadhā kitāb Īḍāḥ al-dalālāt fī samāʻ al-ālātNābulusī, ʻAbd al-Ghanī ibn Ismāʻīl1884
Hādhā kitāb Īḍāḥ al-dalālāt fī samāʻ al-ālātNābulusī, ʻAbd al-Ghanī ibn Ismāʻīl1884
Hādhā kitāb Inshāʼ Ḥasan al-ʻAṭṭārʻAṭṭār, Ḥasan ibn Muḥammad1860
Hādhā kitāb Kashf al-labs ʻan ḥadīth waḍʻ al-yad ʻalá al-raʼsKattānī, ʻAbd al-Ḥayy ibn ʻAbd al-Kabīr.1908
Hādhā kitāb Madāʼin al-ʻulūmAstarābādī, Jaʻfar1846
Hādhā kitāb Maṭāliʻ al-anẓārIṣfahānī, Maḥmūd ibn ʻAbd al-Raḥmān1887
Hādhā kitāb Miṣbāḥ al-uns fī sharḥ Miftāḥ ghayb al-jamʻ wa-al-wujūdFanārī, Muḥammad ibn Ḥamzah1905
Hādhā kitāb Qiṣaṣ al-ʻulamāʼTunukābunī, Muḥammad ibn Sulaymān1886
Hādhā kitāb Sirr al-layāl fī al-qalb wa-al-ibdālShidyāq, Aḥmad Fāris1867
Hādhā kitāb UqlīdisEuclid.1801
Hādhā Majmūʻ muzdawijāt badīʻah mustaghribāt wa-qaṣāʼid ghazalīyāt ẓarīfah mustaḥsanāt turawwiḥu qulūb al-ʻushshāq wa-yaḥinnu ilayhā ṭaraban kull mushtāqJazāʼirī, Maḥmūd ibn Muḥammad.1862
Hādhā Mawlid al-NabīDimashqī, Maḥmūd Maḥfūẓ.1887
Hādhā mukhtaṣar Īḍāḥ al-burhān wa-al-ḥujjah fī tafḍīl thaghr Ṭanjah al-durrah al-thamīnah al-bahīyah ṣānahā Allāh rabb al-barīyah min kull sūʼ wa-balīyahṬanjī, al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Ghassāl1907
Hādhā Sharḥ al-Faqīh al-ʻallāmah (...) al-fahhāmah Sayyid Muḥammad ibn al-Ḥasan Aqaṣbī ʻalá Manẓūmat al-Shaykh al-Imām khātimat jahābidhat al-muḥaqqiqīn al-aʻlām Sayyid al-Ṭayyib Ibn Kīrān wa-bi-hāmishihi Sharḥ al-Shaykh al-ʻālim al-bāriʻ (...) Sayyid al-Tihāmī al-Būrī ʻalá al-Manẓūmah al-madhkūrah ayḍan (...)Āqaṣbī, Muḥammad ibn al-Ḥasan1860
Hādhā Sharḥ Dīwān Imruʼ al-Qays ibn Ḥajar al-KindīBaṭalyawsī, ʻĀṣim ibn Ayyūb1865
Hādhā Sharḥ... Muḥammad al-Tāwudī ibn Sūdah ʻalá Tuḥfat al-ḥukkām li-Abī Bakr ibn Muḥammad ibn ʻĀṣim al-GharnāṭīTāwudī, Muḥammad1867
Hādhihi al-Maqāmāt al-SuyūṭīyahSuyūṭī1859
Hādhihi ʻAqīdat ʻAbd al-Qādir ibn ʻAlī ibn Yūsuf al-FāsīʻAbd al-Qādir al-Fāsī1900
Hādhihi Asʼilah wa-ajwibahTāwudī, Muḥammad1885
Hādhihi Ḥāshiyat al-Sharīf al-faqīḥ al-ʻallāmah al-shāriḥ al-Mahdī ibn Muḥammad ibn al-Khiḍr al-Wazzānī ʻalá Sharḥ Abī ʻAbd Allāh Muḥammad ibn ʻAbd al-Qādir al-Fāsī li-naẓm Alqāb al-ḥadīth li-Abī ʻAbd Allāh al-ʻArabī al-FāsīʻImrānī, Muḥammad al-Mahdī ibn Muḥammad1870
Hādhihi Istighāthah tataḍammanu al-tawassul bi-al-anbiyāʼ al-kirām wa-awliyāʼ Allāh al-ʻiẓām wa-mashāyikh wālidinā al-quṭb al-akbar wa-al-ʻalam al-abhar al-ʻārif billāh taʻālá al-Sayyid Muḥammad al-Qāwuqjī al-mashʹhūr bi-Abī al-MaḥāsinQāwuqjī, Muḥammad ibn Khalīl1905
Hadhihi Maqāmah fī al-mufākharah bayna al-māʼ wa-al-hawāʼBarbīr, Aḥmad ibn ʻAbd al-Laṭīf1883
Hādhihi nubdhah laṭīfah fī tarjamat Shaykh al-Islām Dāwūd al-BaghdādīMūsawī, ʻAbd al-Wahhāb ibn Aḥmad Ḥabīb.1887
Hādhihi nubdhah min al-kitāb al-musammá "Niḥlat al-labīb bi-akhbār al-riḥlah ilá al-habīb"Jazāʼirī, Aḥmad ibn ʻAmmār
Hādhihi qiṣṣat al-qāḍī maʻa al-sāriq wa-mā jará baynahumā min al-muḥāwarah wa-al-āyāt al-qurʼānīyah wa-al-aḥādīth al-nabawīyah wa-al-amthāl al-ʻArabīyah ḥattá intaṣara al-liṣṣ ʻalá al-qāḍī wa-akhadha thiyābahu wa-baghlatahu wa-hiya qiṣṣah gharībah[unknown]1906
Hādhihi Risālah Manẓūmah fī al-akl wa-al-shurb wa-al-dukhkhān wa-al-qahwah wa-ghayr dhālikIbn al-Shabkashī.1850
Hādhihi Ṭabaqāt al-ʻallāmah al-Shaykh Aḥmad al-Sharnūbī yadhkuru fīhā manāqib al-awliyāʼ al-arbaʻah wa-karāmāt aṣḥāb al-ashāyir al-arbaʻShurnūbī, Aḥmad ibn ʻUthmān1864
Hādhihi talʻīqāt musammāh bi-Muhadhdhab al-QawānīnDāmād, Ṣāliḥ.1886
Hādhihi Taqrīrāt rāʼiqah wa-taḥqīqāt fāʼiqahʻAdawī, Muḥammad ibn Ḥasan.1880
Hādhihi Tarjamat quṭb al-wāṣilīn wa-ghawth al-sālikīn al-ʻārif billāh Sayyidī Shams al-Dīn Muḥammad Abī al-Maḥāsin al-Qāwuqjī al-ḤasanīAdʹhamī, ʻAbd al-Qādir1888
al-Hamzīyah al-ramzīyah fī madḥ khayr man la-hu al-mazīyahḤuṭānī, Aḥmad.
Ḥāshiyah al-jadīdah ʻalá Sharḥ ʻIṣām al-FarīdahKhalīl Fawzī1865
Ḥāshiyah lil-Mawlá Qarah Khalīl ʻalá Risālat Muḥammad Amīn fī jihat al-waḥdahQarah Khalīl1871
Ḥāshīyat al-faqīḥ al-ʻālim al-mudarris al-muftī Abī ʻAbd Allāh Muḥammad al-Mahdī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn al-Khiḍr al-ʻImrānī al-Wazzānī ʻalá Sharḥ Abī ʻAbd Allāh Muḥammad al-Tāwudī ibn Sūdah ʻalá Lāmīyat Abī al-Ḥasan ʻAlī al-ZaqqāqʻImrānī, Muḥammad al-Mahdī ibn Muḥammad1890
Ḥāshiyat al-Kaffawī ʻalá ʻIṣām al-waḍʻīyahKaffawī, Muḥammad ibn Ḥumayd1861
Ḥāshīyat al-Kalanbawī ʻalá Jalāl al-Dīn al-Dawwānī fī Sharḥ al-ʻAqāʼid al-ʻAḍudīyahKalanbawī, Ismāʻīl ibn Muṣṭafá1818
Ḥāshīyat al-Ṭarasūsī ʻalá Mirʼāt al-uṣūlṬarasūsī, Muḥammad ibn Aḥmad1851
Ḥāshiyat Qarah Khalīl ʻalá al-FanārīQarah Khalīl1873
Ḥuṣūl al-faraj wa-ḥulūl al-faraḥ fī mawlid man unzila ʻalayhi a-lam nashraḥMuwaqqiʻ, Maḥmūd ibn ʻAbd al-Muḥsin1889
ʻIqd al-ajyād fī al-ṣāfināt al-jiyādJazāʼirī, Muḥammad Bāshā1874
al-ʻIqd al-farīd lil-malik al-saʻīdAbū Sālim al-Naṣībī, Muḥammad ibn Ṭalḥah1866
Ishārāt al-uṣūl ilá mafātīḥ al-aḥkām ḥasaba mā yaqtaḍīh al-awqāt wa-al-ayyāmKirbāsī, Muḥammad ibn Ibrāhīm1830
Iṣlāḥ al-taqwīmGazi Ahmet Muhtar Paşa1889
al-Juzʼ al-rābiʻ wa-al-khāmis min kitāb al-Intiṣār li-wāsiṭat ʻiqd al-amṣārIbn Duqmāq, Ibrāhīm ibn Muḥammad1893
KāfiyahIbn al-Ḥājib, ʻUthmān ibn ʻUmar1592
Kanunname TicaretTurkey1849
Kashf al-qināʻ fī taḍmīn al-ṣunnāʻTadlāwī, al-Ḥasan ibn Raḥḥāl1890
al-Kawkab al-ḥathīth sharḥ durrat al-ḤadīthSafarjalānī, Muḥammad Amīn ibn Muḥammad.1898
al-Khulāṣah al-naqīyah fī umarāʼ IfrīqīyahBājī al-Masʻūdī, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad1905
Kifāyat al-ṣibyān fī-mā yajibu min ʻaqāʼid al-īmān wa-ḥaml al-arkānQāwuqjī, Muḥammad ibn Khalīl1850
Kitab al-amthal =Erpenius, Thomas
Kitāb al-Barāhīn al-bayyināt fī bayān ḥaqāʼiq al-ḥayawānātIskandarānī, Muḥammad ibn Aḥmad1885
Kitāb al-Fatāwá al-naẓmḤamzah, Maḥmūd ibn Muḥammad Nasīb1908
Kitāb al-Futūḥāt al-Kawwāzīyah fī al-siyāḥah ilá al-arāḍī al-ḤijāzīyahBāsh Aʻyān, Abd Allāh1891
Kitāb al-Jaysh al-kafīl bi-akhdh al-thaʼr mimman salla ʻalá al-Shaykh al-Tijānī sayf al-inkārShinjīṭī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṣaghīr.1901
Kitāb al-Mukhtār fī kashf al-asrārJawbarī, ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻUmar1885
Kitāb al-Nafaḥāt al-hudāʼīyah ʻalá wird al-sādāt al-AḥmadīyahArīḥāwī, Muḥammad Nūrī.1898
Kitāb al-Qānūn fī al-ṭibbAvicenna1593
Kitāb al-tarīqah al-wāḍiḥah ilá al-bayyinah al-rājiḥahḤamzah, Maḥmūd ibn Muḥammad Nasīb1882
Kitāb Bahjat al-asrār wa-maʻdan al-anwār fī baʻḍ manāqib al-quṭb al-Rabbānī wa-al-ghawth al-Ṣamadānī wa-al-baḥr al-zākhir al-nūrānī ṣāḥib al-maqām al-ʻalī Muḥyī al-Dīn Abī Muḥammad ʻAbd al-Qādir al-JīlīShaṭṭanūfī, ʻAlī ibn Yūsuf1884
Kitāb Fuṣūl al-badāʼiʻ fī uṣūl al-sharāʼiʻFanārī, Muḥammad ibn Ḥamzah1872
Kitāb Hadīyat al-aḥbāb wa-minḥat al-khullān wa-al-aṣḥābQāwuqjī, Muḥammad ibn Khalīl1894
Kitāb Ḥusn al-tawassul ilá ṣināʻat al-tarassulIbn Fahd, Maḥmūd ibn Salmān1897
Kitāb-i Ādāb al-mulūkṬabāṭabāʼī, Muḥammad Rafīʻ ibn ʻAlī Aṣghar.1902
Kitab-ı Lehçet ül-lûgatEsad, Mehmed1801
Kitāb Manāhij al-albāb al-Miṣrīyah fī mabāhij al-ādāb al-ʻaṣrīyahṬahṭāwī, Rifāʻah Rāfiʻ1869
Kitāb Muqaddimat al-adabZamakhsharī, Maḥmūd ibn ʻUmar
Kitāb Nayl al-arab fī muthallathāt al-ʻArabQuwaydir, Ḥasan ibn ʻAlī1883
Kitāb Qāmūs al-ʻāshiqīn fī akhbār al-Sayyid Ḥusayn Burhān al-DīnʻĀnī, ʻAbd al-Munʻim ibn Muḥammad1885
Kitāb Samīr al-layālīSukkarī, Muḥammad Amīn Ṣūfī.1899
Kitāb Shams al-taḥqīq wa-ʻurwat ahl al-tawfīqKhulayfī, Aḥmad ibn Sharqāwī1889
Kitāb Sullam al-ʻulūm wa-ḥāshiyatihi al-mashhūrah bi-al-Qāḍī maʻa minhīyātihBahārī, Muḥibb Allāh ibn ʻAbd al-Shakūr
Kitāb Taḥrīr al-Uṣūl li-ŪqlīdisṬūsī, Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad1876
Kitāb Taḥrīr uṣūl li-ŪqlīdisEuclid.
Kitāb Tuḥfat ahl al-futūḥāt wa-al-adhwāq fī ittikhādh al-subḥah wa-jaʻlihā fī al-aʻnāq wa-baʻḍ al-ādāb al-lāʼiqah bi-al-mukarramīn bi-ṣuḥbat ahl ḥaḍrat al-iṭlāq bi-faḍl al-karīm al-khallāqBannānī, Fatḥ Allāh ibn Abī Bakr1906
Kitāb Umnīyat al-almaʻī wa-manīyat al-muddaʻīIbn al-Zubayr, Aḥmad ibn al-Rashīd1902
Mabdaʼ fī bayān irtibāṭ al-tamaddun bi-dīn al-IslāmJābirī, ʻAbd al-Ḥamīd.1903
Mā hunālikaMuwayliḥī, Ibrāhīm
al-MajallahTurkey1887
Majmūʻah[unknown]
[Majmūʻat rasāʼil][unknown]1856
[Majmūʻat rasāʼil]Ḥamzah, Maḥmūd ibn Muḥammad Nasīb1885
al-Manhaj al-aʻdal fī tarjamat al-Shaykh al-ʻAllāmah ʻAlī al-Ahdal wa-baʻḍ mashāhīr dhurrīyatihi wa-atbāʻihi wa-aṣḥāb hādhā al-Sayyid al-AkmalAhdal, Muḥammad ibn Aḥmad1870
Mashāriq al-uṣūl al-mutaʻalliqah bi-al-qawānīn wa-baʻḍ al-uṣūlSulṭān al-ʻUlamāʼ, Rafīʻ al-Dīn Maḥmūd.1894
Mawlid al-NabīBāʻūnīyah, ʻĀʼishah bint Yūsuf1884
Muḥammad Amīn ʼalá Jihat al-waḥdahShirwānī, Muḥammad al-Amīn ibn Ṣadr al-Dīn1871
Mukhtaṣar al-Shaykh Khalīl ibn Isḥāq fī al-fiqh ʻalá madhhab al-Imām Mālik ibn Anas al-AṣbaḥīKhalīl ibn Isḥāq al-Jundī
Mukhtaṣar yataḍammanu qawāʻid aṣlīyah min ʻilm al-mūsīqá muʼallaf fī khuṣūṣ jamīʻ al-mūsīqāt al-mutaʻalliqah bi-al-ʻasākir al-Miṣrīyah bi-ʻahd ḥaḍrat al-Khidīwī al-Aʻẓam Muḥammad Saʻīd BāshāGhārdūn.1855
Münşeat-i Rıfat EfendiRifat1838
Nāmūs al-īqānKharbūtī Yūsuf Afandī1856
al-Naṣīḥah al-ʻāmmah li-mulūk al-Islām wa-al-ʻāmmahBarzanjī, Aḥmad ibn Ismāʻīl1890
Naṣīḥat dhawī al-himam al-akyās fī baʻḍ mā yataʻallaqu bi-khalṭat al-nāsIbn al-Madanī Jannūn, Muḥammad1886
Nawādir Mawlānā al-ʻālim al-ʻallāmah al-ḥibr al-baḥr al-qudwah al-fahhāmah al-ustādh Aḥmad Shihāb al-Dīn al-QalyūbīQalyūbī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Aḥmad
Nisāʼ al-MuslimīnFatma Aliye1891
al-Nūr al-sāṭiʻ wa-al-burhān al-qāṭiʻẒāfir, Muḥammad ibn Muḥammad Ḥasan1884
al-Nuṣḥ al-khāliṣ li-kāffat al-Muslimīn bi-al-tawassul ilayhi taʻālá bi-aṣfiyāʼihi al-muqarrabīnʻImrānī, Muḥammad al-Mahdī ibn Muḥammad1870
Qānūn dīwān al-rasāʼilIbn al-Ṣayrafī, ʻAlī ibn Munjib,1071-1147
al-Qurʾān = Al-Coranus S. Lex islamitica Muhammedis, filii Abdallæ pseudoprophetæ, ad optimorum codicum fidem edita ex Museo Abrahami Hinckelmanni, D[unknown]
[al-Radd al-mubīn ʻalá jahalat al-mutaṣawwifīnQūnī, Wafā ibn Muḥammad Wafā1876
Radd rannān ʻalá Nabsh al-hadhayānZaydān, Jirjī
al-Rawḍ al-hatūn fī akhbār Maknāsat al-ZaytūnIbn Ghāzī, Muḥammad ibn Aḥmad1890
Risālah fī al-shāy wa-al-qahwah wa-al-dukhānQāsimī, Jamāl al-Dīn1904
Risālah-ʼi istidlālīyahṬarasūsī, ʻUthmān ibn Muṣṭafá.1842
Risālat Bulūgh al-amānī fī manāqib al-Shaykh Sīdī Aḥmad al-TijānīMakkī, Aḥmad Adīb.1907
Safīnat al-rāghib wa-dafīnat al-muṭālibRāghib, Muḥammad1866
Sall al-ḥusām al-Hindī li-nuṣrat Mawlānā Khālid al-NaqshabandīIbn ʻĀbidīn, Muḥammad Amīn ibn ʻUmar1884
Samīr al-AmīrBadawī, ʻAbd al-Ḥakīm ibn Makhlūf.1882
Sarīyat al-ḥaqq wa-al-intiṣār wa-al-dhabb ʻan awliyāʼ Allāh al-akhyārShinjīṭī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṣaghīr.1901
al-Sawāniḥ al-jāzimah fī al-taʻārīf al-lāzimahMuḥammad ʻAlī ibn Ḥusayn al-Mālikī1904
Shams al-hidāyah li-tidhkār ahl al-nihāyah wa-irshād ahl al-bidāyahWardīghī, ʻAbd al-Qādir ibn ʻAbd al-Karīm1890
Sharḥ al-ʻallāmah al-muḥaqqiq al-fahhāmah al-mudaqqiq al-muqriʼ al-naḥrīr al-walī al-ṣāliḥ al-shahīr al-Shaykh Sayyidī ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Makhlūf al-Thaʻālibī al-Jaʻfarī al-musammá al-Mukhtār min al-jawāmiʻ fī muḥādhāt al-Durar al-lawāmiʻ fī aṣl maqraʼ al-Imām Nāfiʻ lil-Shaykh Abī al-Ḥasan ʻAlī al-maʻrūf bi-Ibn BarrīThaʻālibī, ʻAbd al-Raḥmān1906
Sharḥ al-BurhānSīrūzī, Muṣṭafá al-Quṭb al-Rīzawī.1880
Sharḥ al-ṣadr bi-Ghazwat BadrShabrāwī, ʻAbd Allāh ibn Muḥammad1899
Sharḥ Ashkāl al-taʼsīsQāḍīʹzādah, Mūsá ibn Muḥammad1858
Sharḥ Sullam Ḥamd Allāh MawlawīSindilvī, Ḥamd Allāh ibn Shukr Allāh1910
Sharḥ Tajrīd al-ʻaqāʼidIṣfahānī, Maḥmūd ibn ʻAbd al-Raḥmān1883
Shawqī ʻalá al-FanārīShawqī, Aḥmad ibn ʻAbd Allāh1892
Sūrat Yūsuf wa-tahajjī al-ʻArab =[unknown]
Tafrīj al-qalaq fī tafsīr Sūrat al-FalaqFawzī, Muḥammad ibn Aḥmad.1868
Ṭalʻat al-mushtarī fī al-nasab al-JaʻfarīSalāwī, Aḥmad ibn Khālid1891
Talfīq al-akhbār wa-talqīḥ al-āthār fī waqāʻiʻ Qāzān wa-Bulghār wa-mulūk al-TatārRamzī, M. M. (Muḥammad Muḥammad).1908
Tanwīr al-BurhānMawṣilī, Ḥasan Ḥusnī ibn Muḥammad1890
al-Taʻrībāt al-shāfiyah li-murīd al-jughrāfiyahṬahṭāwī, Rifāʻah Rāfiʻ1838
Tārīkh al-dawlatayn al-Muwaḥḥidīyah wa-al-ḤafṣīyahZarkashī, Muḥammad ibn Ibrāhīm1872
Tārīkh al-kāmilIbn al-Athīr, ʻIzz al-Dīn1873
Tārīkh al-Muslimīn min ṣāḥib sharīʻat al-Islām Abī al-Qāsim Muḥammad ilá Dawlat al-Atābakīyah =Makīn, Jirjis ibn al-ʻAmīd
Tārīkh ḥayāt al-maghfūr la-hu ʻAlī Mubārak BāshāʻAlī Mubārak
Tashīl al-majāz ilá fann al-muʻammá wa-al-alghāzJazāʼirī, Ṭāhir ibn Ṣāliḥ1886
Ṭirāz al-majālisKhafājī, Aḥmad ibn Muḥammad1867
Tuḥfat ahl al-fukāhah fī al-munādamah wa-al-nazāhahSaʻd, Muḥammad.1890
Tuḥfat al-amthālṬabāṭabāʼī, Muḥammad Rafīʻ ibn ʻAlī Aṣghar.1893
Tuhfe-yi AsımAhmet Asım1838
Usul-i fıkıhtan haşiyeli Mecami ül-hakaikKhādimī, Muḥammad ibn Muṣṭafá1901
Zahr al-afnān min Ḥadīqat Ibn al-WannānSalāwī, Aḥmad ibn Khālid1895
al-Zajr wa-al-iqmāʻ bi-zawājir al-sharʻ al-muṭāʻ li-man kāna yuʼminu billāh wa-Rasūlihi wa-yawm al-ijtimāʻ ʻan ālāt al-lahw wa-al-samāʻIbn al-Madanī Jannūn, Muḥammad1891
ChagataiLughat-i TurkīFaḍl Allāh Khān.
Muṣayyab-nāmah-ʼi TurkīHarīrī, Muḥammad.
Qiṣaṣ al-anbīyāʼRabghuziĭ, Nosiruddin Burḣonuddin
Taʼrikh-i emeniyyeSairami, Musa1904
DutchLevensschets van sulthan Ibrahiem, vorst van Eirakh[unknown]
EnglishThe Harvard collection of Ismaili literature in Indic languagesAsani, Ali S. (Ali Sultaan)
The Mahomedan law of succession to the property of intestatesIbn al-Mutafanninah, Muḥammad ibn ʻAlī
Translations of the Ottoman constitutional laws[unknown]1922
Frenchal-Juzʼ al-rābiʻ wa-al-khāmis min kitāb al-Intiṣār li-wāsiṭat ʻiqd al-amṣārIbn Duqmāq, Ibrāhīm ibn Muḥammad1893
GujaratiBahare RahematAga Khan
Indic100:ginānjī:ćopaḍī:cālû:ginān:āgal:na:ćhapāela:bhāg:trījoPīr Imām Shāh
100 ginānjī ćopaḍī ćogaḍīevārīPīr Ṣadr ad-Dīn
100 ginānjī:ćopaḍī:ćogaḍīe:vārīPīr Ṣadr ad-Dīn
[12 grañthne 103 (101?) ginānPīr Imām Shāh1900
[12 grañthne 103 ginānPīr Ḥasan Kabīr ad-Dīn1900
[3 ginān booksPīr Ǵulām ʻAlī Shāh.1903
5 grañth ne 100 ginān bhāj 2 joPīr Imām Shāh
[60 ginānjī ćopḍī]Pīr Ḥasan Kabīr ad-Dīn1890
[60 ginān jûgesar (jogānī) tathā abadhûnān]Pīr Imām Shāh1903
[60 ginān jûgesar (jogānī) tathā abadhûnāñ]Pīr Imām Shāh1903
Ārtī:dhûā:vakhat:tredjī:sāñjījā:ćogaḍīā:5Pīr Ṣadr ad-Dīn
[Bāî:bûḍhāî:jo:saṁvad:tathā:gûgrījā:gīnān:10]Pīr Imām Shāh1890
Elam sār sañgrah rāg mālā[unknown]
[Farmān:jañgbārnā:bījī:mûsāfarinā:tathā:faramān:nāîrobī:mûṁbāsā :pûnā:gûādhar:malīgām(5)nāAga Khan1905
[Four ginān booksPīr Imām Shāh1903
[GinānsPīr Ḥasan Kabīr ad-Dīn1900
[Grañth][unknown]1910
Kalāmi:hazrat:sûltānil:aulīāHaẓrat ʻAli.1878
[Mansamjānī vaḍī shamasjīPīr Shams1900
[Miʻrāj nāma ?][unknown]
Mûlgāvañtrī:pīr:emām:shāhānīPīr Imām Shāh1910
Nañdh:māḍā [bhāg 1-8]Narsi Mehta1867
[Pûtlā nav ćhûgāPīr Satgur Nūr1900
Rasālo:hazarat:emām:jāfar:sādhikjoJaʻfar al-Ṣādiq1890
Satveṇījī:velNar Muḥammad Shāh.1900
[Selection of 31 ginānsPīr Ṣadr ad-Dīn1910
[Selection of 31 gināns]Pīr Ṣadr ad-Dīn1910
Sīlsīle îmāmat[unknown]
Siñdhī pahelī ćopaḍī[unknown]
[Three ginān booksPīr Imām Shāh1903
KurdishHādhā kitāb al-Hadīyah al-ḥamīdīyah fī al-lughah al-KurdīyahZiyaeddin Paşa, Yusuf.1892
LatinAmthāl Luqmān al-Ḥakīm wa-baʻḍ aqwāl al-ʻArab =Luqmān
Chorasmiae et MawaralnahraeAbū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ʻAlī
Kitab al-amthal =Erpenius, Thomas
Kitāb Muqaddimat al-adabZamakhsharī, Maḥmūd ibn ʻUmar
Sūrat Yūsuf wa-tahajjī al-ʻArab =[unknown]
Tārīkh al-Muslimīn min ṣāḥib sharīʻat al-Islām Abī al-Qāsim Muḥammad ilá Dawlat al-Atābakīyah =Makīn, Jirjis ibn al-ʻAmīd
MalayKitāb Soḥbat ōrang ber-dōsa[unknown]
Levensschets van sulthan Ibrahiem, vorst van Eirakh[unknown]
PersianDalīl-i sāṭiʻVāṣif Madrāsī, Muḥammad Mahdī1860
Daryā-yi laṭāfatInshaʼ, Inshaʼallāh Kẖān1850
Farhang-i Shuʻūrī va al-musammāh bi-Navāl al-fuz̤alā va lisān al-ʻAjamHasan Şuuri1742
Futūḥāt-i NiẓāmīyahṬabāṭabāʼī, Muḥammad Rafīʻ ibn ʻAlī Aṣghar.1894
Ḥabl al-matīn[unknown]19uu
Hādhā al-kitāb al-musammá bi-Dilgushā-yi ṣirāṭ mustaqīm li-man kāna fī al-ṭarīq al-qawīm min tahdhīb al-akhlāq wa-tadbīr al-manzil wa-siyāsat al-mudun sharʻan wa-ʻaqlanḤusaynʹzādah, Aḥmad.1881
Hadhā kitāb ʻAqāyid al-ShīʻahNayyir Burujirdī, ʻAlī Aṣghar ibn ʻAlī Akbar1902
Hādhā kitāb Baḥr al-javāhirIṣfahānī, ʻAbd al-Vahāb1888
Hādhā kitāb Tawḍīḥ al-bayān fī tashīl al-awzānSharīf al-Kāshānī, Ḥabīb Allāh1895
ʻIlm al-KitābDard, Ḵẖvājah Mīr1890
Ishārāt al-uṣūl ilá mafātīḥ al-aḥkām ḥasaba mā yaqtaḍīh al-awqāt wa-al-ayyāmKirbāsī, Muḥammad ibn Ibrāhīm1830
Jām-i Jam-i HindūstānḤijāzī, Viqār al-Mulk ʻAlī.1899
Khulāṣah-ʼi qavānīn kih az ḥuz̤ūr-i gūrnar Janral Bahādur nisbat bih ṣawbahʹjāt-i Bankālah va Bihār Awrīsah dar bāb-i har ṭūr-i maḥṣūl va tijārat[unknown]
[Kitāb al-jughrāfiyāMafākhir al-Dawlah, Mahdī Khān.1903
Kitāb-i Ādāb al-mulūkṬabāṭabāʼī, Muḥammad Rafīʻ ibn ʻAlī Aṣghar.1902
Kitāb-i Khayrāt-i ḥisānMuḥammad Ḥasan Khān1886
Kitāb-i Khulāṣat al-ḥikmatʻAqīlī ʻAlavī Shīrāzī, Muḥammad Ḥusayn ibn Muḥammad Hādī1845
Kitab-ı Lehçet ül-lûgatEsad, Mehmed1801
Lughat-i TurkīFaḍl Allāh Khān.
Maḥbūb al-siyarʻAzīz Jang Valā1905
Majālis al-muttaqīnBaraghānī, Muḥammad Taqī ibn Muḥammad1889
Majmūʻah-ʼi chahār risālahDard, Ḵẖvājah Mīr1892
Maʻmūlāt-i Maẓharīyah va Maḥbūb al-ʻārifīnNaʻīm Allāh Bahrāychī1892
Mecmua-yı münşeat-i Feridun BeyFeridun Bey1848
Muʻallim al-aṭfālḤusaynʹzādah, Aḥmad.1880
Nigāristān-i āṣafīKhān, Iltifāt Ḥusayn.1905
Phañdhīāt:zavāmardhī[unknown]
Safarńāmah-ʼi GharavīṬabāṭabāʼī, Muḥammad Rafīʻ ibn ʻAlī Aṣghar.1896
Şerh-i kasaid-i Mevlânâ ŞevketMehmet Murat el-Nakşbendī1874
Şerh lil-fazil es-SudiBosnavî Sudi1876
Siyar al-mutaʼakhkhirīnGhulām Husain Khān1832
Tajrīd al-lughātBādkūbī, ʻAlī ibn Muṣṭafá.1896
Tuḥfat al-amthālṬabāṭabāʼī, Muḥammad Rafīʻ ibn ʻAlī Aṣghar.1893
Tūzuk-i ĀṣafīyahTajallī ʻAlī Shāh1892
TatarAlf sakhar ve sakharKhālidī, Muḥammad Fātiḥ Mullā Ḥammād Ughlī.1903
TurkicOtuz iki esnafnıng birbiri ile köp talaşkanı[unknown]1904
Turkish, OttomanAhkam-i mer'iyeÂrif Hikmet1851
Aksa'l-ereb fî tercemeti Mukaddimeti'l-edebZamakhsharī, Maḥmūd ibn ʻUmar1895
Aruz-i Endelusi şerhiQayṣarī, ʻAbd al-Muḥsin1869
Asar-i Şeyh Seyyid Mustafa BeyzadeBeyzade Mustafa Efendi1847
Behcet ül-fetava maan-nükulAbdullah Yenişehirli1849
Ceride-yi mehakim-i adliye[unknown]1901
Cild-i evvel min kitab-i Meşahir ün-nisaMehmet Zihni1877
Devhat ün-nükabaAhmet Rıfat1866
Ed-Dürer ül-müntehabât ül-mensûre fî ıslâh il-galatat il-meşhûreMehmed Hafid Efendi1806
El-Okyanus fî tercemeti'l-KamusFīrūzābādī, Muḥammad ibn Yaʻqūb1834
Farhang-i Shuʻūrī va al-musammāh bi-Navāl al-fuz̤alā va lisān al-ʻAjamHasan Şuuri1742
Fetava-yi Ali Efendi ma'an-nukûlAli Efendi1856
Fetava-yi Feyziyye ma'an-nukulFeyzullah Efendi1850
Girit tarihiHüseyin Kami Hanyavî1872
Hâdikât ül-vüzerâOsmanzade Taip, Ahmet1854
Harita-yi Kapudanan-i DeryaMehmet İzzet Ramizpaşazade.1868
Hâzâ kitab-ı Sefine-yi nefise-yi MevleviyanSâkıb Mustafa Dede1867
Hukuk-i umumiye-yi düvelBonfils, Henry1907
Hülasat ül-ecvibeHalis, Çeşmizade Mehmet1872
İnşa-yi Hayret EfendiHayret Mehmet1826
Iṣlāḥ al-taqwīmGazi Ahmet Muhtar Paşa1889
Kavanin ve nizamat mecmuasıTurkey1894
Kitab-ı Lehçet ül-lûgatEsad, Mehmed1801
Külliyat-i şerh-ı kanun-i araziHalis Eşref.1897
Leylâ ve Mecnun[unknown]1838
Mecelle şerhi TeşrihAbdüssettar.1878
Mecmu'a-yi eş'arDiyarbakırlı Sait Paşa1871
Mecmua-yı münşeat-i Feridun BeyFeridun Bey1848
Memalik-i Osmaniye-ye mahsus coǧrafya-yi askeriAhmet Cemal.1898
Miyar-ı adaletÖmer Hilmi1883
Mizan ül-hak fi ihtiyar ül-ehakKâtip Çelebi1888
Mukaddime-yi İbn-i HaldunIbn Khaldūn1858
Münşeat-i Rıfat EfendiRifat1838
Rehber-i talibin-i MecelleMehmet Ali1887
Riyaz ül-muhtar, mirat ül-mikat ve 'l-EdvarGazi Ahmet Muhtar Paşa1885
Saray Bosna'da ebniye-yi hayriyenin musavver tarihiKemurazade Seyfeddin Fehmi bin Ali.1908
Semerat ül-fuad fi 'l-mebde ve 'l-me'adSarı Abdullah1871
Şerh-i kasaid-i Mevlânâ ŞevketMehmet Murat el-Nakşbendī1874
Şerh lil-fazil es-SudiBosnavî Sudi1876
Tajrīd al-lughātBādkūbī, ʻAlī ibn Muṣṭafá.1896
Takvim üt-tevarihKâtip Çelebi1733
Tarih-i Timur GürganIbn ʻArabshāh, Aḥmad ibn Muḥammad1730
Telhîs-i resâ'il ül-rumātKâni, Mustafa1847
Tercüme-yi Şakayık-ı Nu'maniyeṬāshkubrīʹzādah, Aḥmad ibn Muṣṭafá1852
Tercüme-yi Sıhahu'l-CevherîJawharī, Ismāʻīl ibn Ḥammād1728
Teşrifat-i kadimeEsat Efendi1870
Tuhfet ül-kibar fi esfar il-biharKâtip Çelebi1729
Tuhfe-yi AsımAhmet Asım1838
Türk Kanunu MedenisiTurkey1900
Usul-i fıkıhtan haşiyeli Mecami ül-hakaikKhādimī, Muḥammad ibn Muṣṭafá1901
VasiyetnameNuri Mehmet Şemseddin1865
Verd'ül-hadaikAhmet Rıfat1866
UrduAḥkam at-tārīḵẖḤusain Ḵẖāṉ, Muḥammad.1893
Dalīl-i sāṭiʻVāṣif Madrāsī, Muḥammad Mahdī1860
Daryā-yi laṭāfatInshaʼ, Inshaʼallāh Kẖān1850
Fasānah-yi ʻajāʼibRajab ʻAlī Beg Surūr
Ganjīnah-yi ĀṣafiyahG̲ẖulām Muḥammad Ḵẖān.18uu
[Mas̲navī SiḥrulbayānḤasan, Mīr1805
Tārīḵẖ-i Niẓām-i UrdūMuḥammad ʻAbdurraḥīm Ḵẖān1894
Tāriḵẖ-i RashīduddīnḵẖānīTarīn, Muḥammad G̲ẖulām Imām Ḵẖān.1865
Tārīḵẖ-yi ḴẖvurshīdjāhīTarīn, Muḥammad G̲ẖulām Imām Ḵẖān.1869
Contact  |  IHP Contributors  |  OCP Home  |  HOLLIS  |  Harvard Libaries  |  Harvard Home    © 2018 The President and Fellows of Harvard College